X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 21 اسفند 1387
باران

 

 

پلکهای خیس و  

بالشی از ابر.

 

خواب باران دیده ام شاید 

 

...