X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 11 مرداد 1388
نام: فرامرز حجازیمن مانده ام چگونه می شود

بین ‹انقلاب› و ‍‹ولی عصر› ارتباط برقرار کرد !!
مردم وقتی به ‹انقلاب› می رسند
-
از شدت دود -
اشک می ریزند ،
اما ‹ولی عصر› هنوز هم طرفدار دارد.
در این چند ساله هر وقت ترافیک ‹انقلاب› غوغا کرده است ،
خیلی ها از ‹خط › خارج شده اند ...
از ترس این که مبادا در ‹انقلاب› گیر کنند
و به ‹آزادی› نرسند!!
مردم وقتی به ‹انقلاب› می رسند اشک می ریزند ،
اما ‹ولی عصر› هنوز هم طرفدار دارد.
حتی ‹رپ› ها هم ‹ولی عصر› را دوست دارند..

فرامرز حجازی هم رفت...پ.ن.

حکایت بیماری فرامرز ، کورش علیانی

فرامرز هم رفت، حامد قدوسی

شاعر شب‌های شعر شریف، به اشعارش پیوست ، مهران محرمیان