X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 18 شهریور 1389
ماه تلخ


 

 

۱۱:


چشمها

            از بهتی ناباور درید،

و تن را

            اضطراب مرگی فجیع

                                    در هم چروکید.

در فصل پرهراس وحشت و درد

مرگ

چتر کریه و پر عفن‌اش را

                        بر آتش و خون

                                            گسترد.

- برجی سترگ فرو ریخت!

ابلیس

با دستار چرک و

ریش و

تعصب

بر آسمان گذشت.احمد شاه مسعود 

۹:


ماه

با تلخی ِ تمام

از چشم‌های بی‌حالت یک شیر

دور ملال‌آور همیشگی‌اش را

آغاز می‌کند،

یاس و شکست و

                        هق‌هق و نفرت

در دیدگان خسته مردم یک شهر،

                                    جا باز می‌کند.

 

خونی شتک زده بر دیوار،

بر صخره‌های دره پنجشیر!

 

ابلیس

با دستار چرک و

ریش و

تعصب

خشاب تفنگش را

از جهل

لبریز می‌کند.
سپتامبر 2001


قسمت دوم این متن را در شب ترور وحشیانه شیر دره پنجشیر و در اندوه شهادت مبارز آزادیخواه٬ احمد شاه مسعود نوشتم. دو روز بعد٬ قسمت اول اضاقه شد.